02/21/2022

KPI یا شاخص‌های عملکرد جذب و استخدام

شاخص‌های عملکرد منابع انسانی (HR KPI ) چیست؟ پیش از هر چیز باید بدانید که KPI مختصر شده‌ی عبارت Key performance  indicator است. معادل این عبارت در فارسی «شاخص سنجش […]
02/19/2022

دستورالعمل جذب و استخدام

ضرورت وجود دستورالعمل جذب و استخدام فرآیندهای منابع انسانی هر کدام نیازمند طراحی ساختار، دستورالعمل و بومی سازی هستند. در میان فرآیندهای منابع انسانی، فرآیند جذب و استخدام نیرو، بیش […]
02/07/2022

فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

فرآیند جذب و استخدام چیست؟ فرآیند جذب و استخدام نیرو، فرآیندی است که طی آن مدیران و کارشناسان منابع انسانی، به جذب نیروی انسانی برای پر کردن موقعیت‌های شغلی درون […]
02/03/2022

استراتژی استخدام سازمان‌های موفق در سال ۲۰۲۱

استراتژی استخدام در فرآیند جذب و استخدام فرآیندهای منابع انسانی برای سازمان‌های مختلف، اهمیت‌‌ متفاوتی دارند. این که هر سازمان به کدام فرآیندها توجه بیشتری نشان می‌دهد و برای کدام […]
01/22/2022

راهکارهایی برای مصاحبه جذب نیرو کارآمد

مصاحبه جذب نیرو کارآمد فرآیند جذب و استخدام یکی از حیاتی‌ترین فرآیندها برای هر سازمانی است. اهداف سازمان به دست نیروهای سازمان اجرایی می‌شوند. بنابراین هر سازمان به افرادی نیاز […]
01/12/2022

سامانه پیامکی ATS سها، راه ارتباطی کارجو و کارفرما

وجود سامانه پیامکی در سیستم مدیریت استخدام پیش از این به طور مفصل، سیستم مدیریت استخدام (ATS) سُها را معرفی کردیم. اما به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم سیستم ATS سُها، […]
01/04/2022

مهم‌ترین شاخص های ارزیابی استخدام در سال 2021

شاخص های ارزیابی استخدام برای سازمان‌های مختلف می‌دانیم که فرآیند جذب و استخدام برای هر سازمانی بسیار سرنوشت‌ساز است. شاید به جرئت بتوان گفت هیچ‌کدام از فرآیندهای منابع انسانی به […]
01/02/2022

روش های نوین استخدام کدامند؟

اهمیت آشنایی با روش های نوین استخدام روش های نوین استخدام و رسیدن به متدهای جدید، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و کارشناسان منابع انسانی است. همان‌طور که زمان می‌گذرد […]
12/29/2021

با سیستم هوشمند استخدام (ATS) سایتتان دیده خواهد شد

تاثیر سیستم هوشمند استخدام بر سئوی سایت سیستم هوشمند استخدام یکی از نرم افزارهای پرکاربرد منابع انسانی است. سیستم مدیریت استخدام ATS مختصر شده‌ی عبارت Applicate tracking system است. این […]