مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سُها

مرکز ملی توسعه و توانمندسازی منابع انسانی(سُها) با هدف کمک به رشد و تعالی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد. این مرکز با بهره‌گیری از اساتید، مشاورین و فعالین مطرح در حوزه منابع انسانی و همچنین تیم حرفه‌ای و متخصص فناوری اطلاعات جهت مکانیزه کردن فرآیندهای منابع انسانی، به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های پیشرو و فعال در این زمینه در حال ارائه خدمات به مجموعه‌های سراسر کشور است.

استقرار نظام جامع منابع انسانی

اهـمیـت سرمـایـه انـسـانـی در سازمان‌ها، امروز بـیش از گـذشته احـسـاس می‌گردد. به نحوی که به جای واژه نیروی انسانی و یا منابع انسانی، در کشورهای پیشرفته از واژه پرمعناتر سرمایه انسانی استفاده می‌شود. این نگرش به نیروی کار، مدیران را بر آن می دارد تا با دقت و حساسیت بیشتر در استخدام، بکارگماری، نگهداشت و حتی انفصال از خدمت کارکنان همت گمارند و علمی تر از قبل در این خصوص قدم بردارند. نظام جامع منابع انسانی سیستم یکپارچه ایست که از اجزای مختلف تشکیل شده و استقرار آن در سازمان، مدیران را در رسیدن به اهداف متعالی یاری می رساند.

برخی از مشتریان ما

  • گسترش تجارت فراسو