05/21/2023

همایش شکوفایی فردی و شغلی

05/17/2023

وبینار استقرار نظام آراستگی در محیط کار(5s)

04/24/2023

وبینار مهارت‌های استخدام حرفه‌ای و شایسته‌گزینی

04/10/2023

سمیتئاتر مدیریت عملکرد کارکنان

04/06/2023

دوره قراردادنویسی حقوق و دستمزد

01/30/2023

کارگاه آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

01/12/2023

سمیتئاتر آموزشی مدیریت انگیزش نیروی انسانی

01/10/2023

وبینار صفر تا صد قوانین کار و تامین اجتماعی

01/08/2023

وبینار اصول اخلاق حرفه‌ای در سازمان و نحوه اجرای آن