رویداد‌های در حال ثبت‌نام

رویداد‌های برگزار شده

08/06/2023

وبینار آنالیز شغلی و آموزش تدوین شناسنامه‌های شغلی

08/01/2023

وبینار تیم سازی و توانمند سازی منابع انسانی (از مباحث کوچینگ منابع انسانی)

07/23/2023

وبینار مدیریت استعداد و جانشین پروری

07/09/2023

آشنایی با مدیریت هوشمند جذب و استخدام (با معرفی ATS سُها)

06/25/2023

آموزشِ نحوه کار و فعال سازی سامانه مدیریت جذب و استخدام سُها (ATS)

06/10/2023

کانون ارزیابی و تعالی

06/08/2023

وبینار مهارت های نگه داشت نیرو

05/21/2023

همایش شکوفایی فردی و شغلی

05/17/2023

وبینار استقرار نظام آراستگی در محیط کار(5s)

04/24/2023

وبینار مهارت‌های استخدام حرفه‌ای و شایسته‌گزینی

04/10/2023

سمیتئاتر مدیریت عملکرد کارکنان

04/06/2023

دوره قراردادنویسی حقوق و دستمزد

01/30/2023

کارگاه آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

01/12/2023

سمیتئاتر آموزشی مدیریت انگیزش نیروی انسانی

01/10/2023

وبینار صفر تا صد قوانین کار و تامین اجتماعی